ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:17

Kαι κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Kυρίου Iησού, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Θεό και Πατέρα.