Ώρες Λειτουργίας

Κήρυγμα Ευαγγελίου τις καθημερινές:

Δευτέρα – Παρασκευή: 20:00-21:00

Η Κυριακάτικη λειτουργία γίνεται:

Κυριακή: 11:00 – 12:00 (πρωί) & 19:15 – 20:00 (απόγευμα)