ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 4:2

Δεν θα προσθέσετε στον λόγο που εγώ σας προστάζω ούτε θα αφαιρέσετε απ’ αυτόν· για να τηρείτε τις εντολές τού Kυρίου του Θεού σας, που εγώ σας προστάζω.