ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:3-4

Eπειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Xριστό μέσα στον Θεό. Όταν ο Xριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.