ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:5

Nα περπατάτε με φρόνηση προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό.