ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:10

και να προσμένετε τον Yιό του από τους ουρανούς, που τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον Iησού, ο οποίος μάς ελευθερώνει από τη μέλλουσα οργή.