ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 3:5

Kαι ο Iησούς είπε στον λαό: Kαθαριστείτε, επειδή αύριο ο Kύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα.