Πως μπορώ να είμαι νικητής

Σε έναν κόσμο εχθρικό, στα χριστιανικά ιδεώδη, πως μπορώ εγώ να είμαι νικητής καθώς μου λέει η γραφή να είμαι ο νικών;

Σε έναν κόσμο εχθρικό, στα χριστιανικά ιδεώδη, πως μπορώ εγώ να είμαι νικητής καθώς μου λέει η γραφή να είμαι ο νικών;

Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθεί ιμάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού.

Αποκ. 3:5

Ο άνθρωπος από την μήτρα, ακόμη ως σπερματοζωάριο, δίνει την πρώτη μάχη του για να επικρατήσει έναντι εκατομμυρίων άλλων και αφού πάρει αυτή την πρώτη νίκη θα λέγαμε και γονιμοποιηθεί, από εκεί και πέρα όλη του η ζωή μέχρι να κατέβει στο χώμα θα είναι μια ατελείωτη μάχη. Μάχες με τις ασθένειες, μάχες με τα στοιχειά της φύσης, μάχες με τους ανθρώπους, μάχες για γνώση, μάχες για την καθημερινή επιβίωση και ούτω καθεξής. Για να μάθει λοιπόν να αντιμετωπίσει όλα αυτά και να ζήσει όσο γίνεται πιο ειρηνικά θα χρειαστεί να μαθητεύσει χρόνια. Το αν καταφέρει να νικήσει τα πάντα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Στην πορεία ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έχει αποκάμει, εκεί έρχεται ο λόγος του θεού να μας θυμίσει τα λόγια του Ιησού Χριστού:

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

Ματθ. 11:28

Αφού λοιπόν έχει αφήσει το βάρος του στον Ιησού Χριστό και Αυτός τον έχει αναπαύσει δεν περνά λίγος καιρός και να πάλι μπροστά του νέες μάχες (Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθεί ιμάτια λευκά). Πάλι λοιπόν πρέπει να δίνω μάχες; Και στον Χριστό; ΝΑΙ!!! Αλλά τώρα έχει μια διαφορά, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ!! Αφού ο άνθρωπος επιστρέψει και γνωρίσει τον Χριστό, θα του πάρει όλο το βάρος της αμαρτίας, αλλά ο εχθρός διάβολος, και ο κόσμος, θα συνεχίσουν να τον μάχονται. Τι λέει ο λόγος του Θεού πάνω σ’ αυτό;

Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν.

A’ Ιωάν. 2:12-13

Άρα, επειδή συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες μας νικήσαμε τον πονηρό!!!

Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. Τις είναι ο νικών τον κόσμον ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;

A’ Ιωάν. 5:4-5

Άρα, επειδή γεννηθήκαμε από τον Θεό νικήσαμε τον κόσμο μέσω της πίστης μας!!

Νικήσαμε τον πονηρό γιατί συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες μας.Νικήσαμε τον κόσμο γιατί γεννηθήκαμε από τον θεό. Τώρα λοιπόν μένει μόνο ένας (εχθρός) να νικήσουμε και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο εαυτός μας!!!

ΝΑΙ ο εαυτός μας! Μέσα μας γεννιούνται επιθυμίες κακές, φθόνοι, ζηλοτυπίες, θυμοί, πλεονεξίες κ.λ.π. Εδώ λοιπόν λέει ο λόγος του Θεού: (Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθεί ιμάτια λευκά). Η μεγαλύτερη λοιπόν από όλες τις νίκες, είναι η νίκη του εαυτού μας, (έγραψε ακόμη και ο Πλάτων) και δεν είχε άδικο.

Ο Ιάκωβος γράφει:

Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχεί. Ιδού, ολίγον πυρ πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει· και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα τον τροχόν του βίου και φλογιζομένη υπό της γεέννης.

Ιακ. 3:5-6

Για αυτό θα πει πάλι ο Ιάκωβος: .

Εάν τις δεν πταίη εις λόγον, ούτος είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήση και όλον το σώμα.

Ιακ. 3:2

Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει σε έναν συνεχή πόλεμο με τον εαυτό του. Εκεί έρχεται τώρα να τον βοηθήσει ο Κύριος, αρχικά δίνοντας το έλεος του και την χάρη του για να μπορεί να αγωνίζεται στον αγιασμό και στην καθαρότητα.

Βέβαια δεν σταματά εκεί, υπάρχει πάντοτε η σταυρική θυσία του Χριστού και το αίμα του που καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας (Α’ Ιωαν. 1:7)

Σ’ αυτόν τον αγώνα έχουμε και όπλα:

  • Υπάρχει ο λόγος του Θεού που σαν λύχνος φέγγει σε κάθε σκοτεινό τόπο.
  • Η προσευχή, καθώς ο Κύριος περιμένει κάθε φορά να του πούμε τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει.
  • Η νηστεία όταν τα προβλήματα του χαρακτήρα μας διογκώνονται.
  • Η εκκλησία, που μέσα σε αυτήν θα βοηθηθούμε να μοιάσουμε στον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού , μέσω της διδαχής.
  • Η κοινωνία με τους άλλους αδελφούς θα μας δίνει κουράγιο όταν βλέπουμε πως… χανόμαστε…

Ο Κύριος λοιπόν πρόβλεψε για εμάς και μας έδωσε (καθώς λέει η γραφή: είμεθα πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν, Εβρ. 6:9).

Για να μπορούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον να είμαστε πάντα νικητές.

Ο απόστολος Παύλος λέει:

Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς.

Ρωμ. 8:37

Ακόμη και αν προς στιγμή, φαίνεται, ότι χάνουμε κάποιες μάχες, ας πάρουμε λοιπόν θάρρος ότι στο τέλος νικητής θα είναι αυτός που ζει στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου.

ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ!!!

ΕΑΕΠ Θεσσαλονίκης
ΕΑΕΠ Θεσσαλονίκης
Άρθρα: 84