Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ανάσταση στην ζωή μας

Από την μια η πίεση, με τα βάρη τα οικογενειακά, τα οικονομικά, τα ψυχολογικά, τα οποία μας ρίχνουν, μας κάνουν να λυγίζουμε από το βάρος, να πέφτουμε. Από την άλλη, το ομιχλώδες τοπίο μπροστά μας, το άγνωστο και αχαρτογράφητο μέλλον, δεν μας βοηθάνε να πατήσουμε σταθερά και να σηκωθούμε, να ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ, οπότε το να μένουμε εκεί που πέσαμε φαντάζει το καλύτερο. Είναι όμως;

Η γραφή μας λέει πως:

Ψηλαφώμεν τον τοίχον ως οι τυφλοί, και ψηλαφώμεν ως οι μη έχοντες οφθαλμούς· εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως εν νυκτί· είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί.

Ησ. 59:10

Εν πρώτης φαίνονται φυσιολογικά όλα αυτά μιας και συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, από την άλλη εμείς ψάχνουμε διέξοδο από όλα αυτά και πώς να την βρούμε; Πώς να τρέξουμε σ’ αυτήν; Από την στιγμή που η πτώση τείνει να γίνει κανόνας στην ζωή μας;

Το συμπέρασμα πολύ στοχευμένα το γράφει ο Ησαΐας:

Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον· διά τούτο επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και αι ανομίαι ημών αφήρπασαν ημάς ως ο άνεμος.

Ησ. 64:6

Άρα δεν υπάρχει λύτρωση; Που είναι ο Θεός; Δεν μας βλέπει; Γιατί δεν απαντά; Να έρθει να μας σηκώσει και να μας προχωρήσει μπροστά!

Βέβαια ο Κύριος έχει πάντα τις λύσεις για τον άνθρωπο που τον αγαπά τόσο πολύ. (Ιωάν. 3:16 )
Στέλνει λοιπόν το μήνυμα με τον προφήτη Ιερεμία:

Και θέλεις ειπεί προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος· Εάν τις πέση, δεν σηκόνεται; εάν τις εκκλίνη, δεν θέλει επιστρέψει;

Ιερ. 8:4

Τι μας λέει λοιπόν; μας ρωτά δυο πράγματα:
α)Εάν τις πέσει, δεν σηκώνεται; το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκωθούμε και

β) εάν τις εκκλίνη, δεν θέλει επιστρέψει; Από την στιγμή που ξεκλίναμε από τον δρόμο του Θεού, πρέπει να επιστρέψουμε και τότε θα αρχίσουν όλα σιγά σιγά να αλλάζουν στην ζωή μας. Τότε θα καταλάβουμε το λάθος που κάναμε, καθώς κάθε φορά που σηκωνόμασταν για να προχωρήσουμε μπροστά ΔΕΝ διορθώναμε τα λάθη του παρελθόντος.

Μετανοώντας και επιστρέφοντας στον Ιησού Χριστό θα έρθει η ΑΝΑΣΤΑΣΗ στην ζωή μας καθώς λέει η γραφή:

Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου.

Πράξ. 3:19
ΕΑΕΠ Θεσσαλονίκης
ΕΑΕΠ Θεσσαλονίκης
Άρθρα: 84