Κήρυγμα Ευαγγελίου:
Δευτέρα – Παρασκευή: 20:00-21:00
Κυριακή: 11:00 – 12:00 & 19:30 – 20:00